Törökugrató Általános Iskola

Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola

1118. Budapest, Törökugrató u. 15
OM azonosító: 034993
 Tel: 06-1-246-5340
Iskolánk bemutatása

 
Iskolánk alapításának éve 1984. Épülete korszerű, termei tiszták és tágasak, bútorzatuk új. Nagyméretű udvarunk szinte a legszebb a kerületben, sok szép növény díszíti, a kicsiknek  fa játékok, a nagyok számára három sport- és egy mini-golf pálya biztosít lehetőséget a testmozgáshoz, a szabadidő eltöltéséhez. Több szaktanteremmel(kémia, technika, rajz, nyelvi labor, multimédiás), két számítógépes teremmel, dupla méretű tornateremmel rendelkezünk. Iskolai könyvtárunk gazdag kínálata segíti a tanulók felkészülését a tanórákra.
A képzés 8 osztályos általános iskolai rendszerben történik. Alapfeladatunk az 1 –8. osztályos tanulóknak a tantervben előírt tananyag szerinti oktatása, az általános erkölcsi normák szerinti nevelése. Iskolánk gyermekközpontú, ezért legfontosabb célunk, hogy boldog gyermekkort biztosítsunk tanulóink számukra. Oktató-nevelő munkánkkal elősegítsük diákjaink egyéni képességeinek kibontakoztatását, kreativitásának fejlesztését, önállóságra, reális önértékelésre és önművelődésre nevelését. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvodából az iskolába kerülés törésmentes legyen. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink képességeiknek megfelelő szintű tudást sajátítsanak el, pozitív emberi kapcsolatokat alakítsanak ki, magas színtű oktatásban részesüljenek, a pályaválasztás reális és sikeres legyen és önbizalommal, becsületes emberi tartással felvértezve hagyják el az intézményünket.
Kiemelt oktatási célunk az alapvető kulcskompetenciák átadása, kiemelten a szövegértés, kommunikáció, az írás és a matematikai ismeretek megfelelő színtű elsajátítása, az alapismeretek bővítése, az alkalmazások egyre szélesebb lehetőségeinek bemutatása, összetettebb, színesebb feladatok megoldása, értelmezése, továbbá a kerettantervben nem szereplő új területek megismertetése, a tanulási folyamat megszerettetése.
Az iskolánkban már az 1. osztály  II. félévétől megismertetjük a gyerekeket az angol nyelvvel. A 4. évfolyamtól heti 3 órában, a csoport létszámától függően csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet.
Az alsó tagozaton mindennapos testnevelés van, a tanulók kötelező úszásoktatásban vesznek részt.
Az iskola speciális programja a német nemzetiségi két tannyelvű oktatás. A kisebbségi oktatásunk célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és erősítése, a tanulók kétnyelvűségre nevelése, a tanulók kommunikációs készségének fejlesztése  a beszédkedvet fokozó, a szóbeli kommunikáció lehetőségét biztosító eljárásokon keresztül.
Az iskolába lépés idején az olvasás-írás tanítása magyarul történik.A német nyelvtanítás kezdő szintről indul. A német nyelvvel heti 5 órában, szóbeli alapozó formában, játékos módszerekkel ismerkednek a tanulók.
Iskolánk 7- 1730 között van nyitva. Alsós tanulóink  délutáni napközis foglalkozásokon vehetnek részt.  A napközi az egyéni felzárkóztatás és tehetséggondozás színtere. A napköziben ebéd után 1500 óráig szabadidős foglalkozások folynak, a tanulási idő 1500-1600 óra között van. Ezután játékos foglalkozásokat tartunk az itt maradó gyerekeknek.
Szülői és tanulói igények alapján, az iskolai óraszámok figyelembevételével szervezzük énekkarunkat, egyéb szakköreinket és sportolási lehetőségeinket. Többféle lehetőségből választhatnak a gyerekek: tanulási képességfejlesztő, középiskolai előkészítő, kézműves, hagyományőrző, angol, német kommunikáció, drámajáték, számítástechnika, sportköri foglalkozások, labdajátékok, atlétika, röplabda, kosárlabda, focisuli, mini-golf.
A kerületi Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett tagozatán szolfézs és hangszeres oktatás folyik.
Iskolánkban biztosított a különböző felekezetű gyermekek hitoktatása is.
A délutáni időszakban a szabadidő hasznos eltöltése érdekében múzeum-, mozi-, színházlátogatást, könyvtári foglalkozást, tanulmányi kirándulást szervezünk, amely a gyerekek számára nemcsak élményt nyújtanak, hanem fejleszti a tanulók érdeklődését, nyitottságát a környező világ felé.
Épületünkben több küzdősport és tánc tanulási lehetőség is rendelkezésre áll az érdeklődőknek.
Az iskola negyedszázados története során szép hagyományokat alakítottunk ki. Ilyen a  karácsonyi koncert-sorozat, az  alapítványi és a szüreti  bál, a sí-tábor,  a nyári táborok, az erdei iskola, a családi  sportnap, az iskolai diákönkormányzat programjai.
A német nemzetiségi tanulóink számára Márton napi és adventi ünnepségeket szervezünk, a tanulmányi kirándulások során anyanyelvi környezetben a magyarországi németek kulturális hagyományaival ismerkedhetnek a gyerekek.
A futsal (teremfoci) utánpótlás-képzésnek iskolánk az egyik bázisa. A bajnokságokat négy korcsoportban szervezik.  Tanítványaink közül többen az ifjúsági válogatott tagjai.
A szülőkkel szoros kapcsolatot tartunk . A Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvány komoly anyagi és erkölcsi segítséget nyújt az  iskolánknak. Támogatják a nyári táborokat, az eszközök beszerzését, a számítástechnikai fejlesztéseket, iskolai versenyek díjazását.
A Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola az XClASS  magyarországi kizárólagos forgalmazójának, a Smart Consulting Group Kft.-nek az egyik referencia iskolája. (itt megtekinthető)
Budapesten csak 4 db  ilyen iskola rendelkezik ilyen ” kreatív tanársegéd” oktatási rendszerrel.
Az egyik multimédiás termünk (3db számítógép- és 2db  Smart digitáblás oktatási teremből az egyik) rendelkezik már 18+1 licensszel.
Az XCLASS egy olyan számítógép-alapú oktatórendszer, amely a legmodernebb módszertanok segítségével kitűnően alkalmazható:
hagyományos (közismereti) tantárgyak (kiegészítő) oktatására
digitális nyelvi laborként – idegennyelv oktatáshoz
kompetencia alapú mérésekhez, felmérésekhez, röpdolgozatokhoz– tantárgyaktól függetlenül
PC alapú órák felügyeletére, oktatási anyagok gazdagítására
magyar nyelvű szövegértés fejlesztéséhez
differenciált oktatáshoz (egyidejű csoportmunkákhoz)
Az intézményünk 2010-ben elnyerte az Ökoiskola címet. Munkánk során arra törekszünk, hogy tiszta, élhető környezetet alakítsunk ki az iskola diákjai és pedagógusai számára.
Facebook
YouTube
YouTube
Follow by Email