hirdetés

Tisztelt Vállalkozó !

A  Gazdagrét és környéke weboldal az Ön számára egy hatékony hirdetési felület lehet, hiszen a weblap immáron 5 éve Gazdagrét és környékén élők egyik kedvenc oldal, amit nap szinten használnak az itt élők.

Egy egészen különleges, Magyarországon egyedülálló lehetőséget kínálók most Önnek, ugyanis úgy hirdethet, hogy a hirdetés díját nem nekem, a Kisokos szerkesztő-tulajdonosának fizeti, hanem lentebbi listából egy Ön által kiválasztott helyi vagy újbudai civil és/vagy karitatív szervezetet, közhasznú egyesületet, alapítványt támogathat a hirdetés teljes összegével.

Ön tehát úgy növelheti az üzlet, szolgáltatás vevőkörét, így nőhet az Önnél elköltött forintok száma a hirdetés megrendelésével, hogy közben támogat helyi szervezeteket, ha pedig az közhasznú, akkor az adomány összege csökkenti az Ön adóját is.

Az adományozó kedvezménye

A Tao. törvény 3. számú mell. „B” fejezet 17. pontja szerint nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.
Tao. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja értelmében csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének
  • 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén,
  • további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.
A társasági adóalany támogatót kizárólag a fent leírt esetekben és módon illeti meg kedvezmény. Így például, ha egy cég egyház részére nyújt adományt, annak összegével – igazolás birtokában – nem kell megnövelnie, de nem is csökkentheti az adózás előtti eredményét (az adományt fogadó egyház nem lehet közhasznú szervezet).
Ha nem társasági adóalany támogatóról van szó, például magánszemély, egyéni vállalkozó nyújt támogatást, úgy adózásban érvényesíthető kedvezményre nem jogosult.
Természuetesen fentiek csak tájékoztató jelleggel lettek elírva, mindene esetben tájékozódjon a könyvelőjénél…

Közhasznú szervezet esetében az alábbiakra kell figyelnie:

„A kapott adományokról a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által a támogató részére kiállítandó igazolás kötelező tartalmi kellékeit a Tao. törvény rögzíti. E szerint az igazolásnak tartalmaznia kell:

  • mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az adószámát,
  • az adomány összegét,
  • a támogatott célt.

Az előbbieken túl célszerű feltüntetni az

  • adományozás időpontját
  • tartós adományozás esetén annak tényét.

Az igazolást a támogatásnyújtás időpontjában, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig kell a támogató rendelkezésére bocsátani.

Az igazolást két példányban kell kiállítani, az eredeti példány az adományozóé, a másodpéldány pedig a civil szervezeté marad.”

Ha olyan szervezetet szeretne támogatom, aki nem szerepel lentebbi listában, akkor kérje annak felvételét tőlem, én pedig 24 órán belül elfogadom vagy elutasítom a javaslatát…

Az alábbi szervezeteket lehet támogatni a hirdetések árának átutalásával, majd az átutalásról szóló bizonylatot elküldheti a gazdagret@gazdagret.net email címre. A levélben természetesen meg kell adni, hogy az oldalon hol és milyen felületen valamint mennyi időre szeretne hirdetési felületet igénybe venni. Javaslom az utalás előtt telefonon, írásban vagy személyesen egyeztessünk a félreértések elkerülése végett.

A hirdetések típusairól és ezek támogatási célra felajánlott értékéről ITT tájékozódhatsz…

Támogatható szervezetek:

Védegylet Egyesület (Újbudai tagozata nagyon sok ügyben segítette, segíti az Újbudaiakat)

Központi Iroda: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II/9.

Főtitkár-helyettes Bereczky Gábor (Gazdagrét-Madárhegy)

iroda@vedegylet.hu

 

Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek Iskoláért Alapítvány

Adószám: 18756933-1-43

Banszámlaszám: 10403394-50526787-49851014

 

 

Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvány

Adószám: 19672775-1-43

Számlaszám: CIB Bank Zrt. : 10701087-68933364-51100005 

 

Szurkolók az Állatokért Alapítvány

Bankszámlaszám:
11711065-21449424-00000000

 

 

Cukorfalat Állatvédő Egyesületet

Számlaszámunk:
10918001-00000117-72360001
Facebook
YouTube
YouTube
Follow by Email